Oplatky Wafers

Novinka
Gofrete Chocolate 40g*8=320g

Gofrete Chocolate 40g*8=320g

bez DPH 419,76 Kč/balení

vč. DPH 482,72 Kč/balení

bez DPH 34,98 Kč/ks

Novinka
Gofrette Hazelnut 40g*8=320g

Gofrette Hazelnut 40g*8=320g

bez DPH 419,76 Kč/balení

vč. DPH 482,72 Kč/balení

bez DPH 34,98 Kč/ks

Dream wafers Dark 60g

Dream wafers Dark 60g

bez DPH 659,52 Kč/balení

vč. DPH 758,45 Kč/balení

bez DPH 4,58 Kč/ks

Dream wafers Hazelnut 60g

Dream wafers Hazelnut 60g

bez DPH 659,52 Kč/balení

vč. DPH 758,45 Kč/balení

bez DPH 4,58 Kč/ks

Dream wafers Milk&Vanilla 60g

Dream wafers Milk&Vanilla 60g

bez DPH 659,52 Kč/balení

vč. DPH 758,45 Kč/balení

bez DPH 4,58 Kč/ks

Novinka
Oleyo wafers Cocoa 150g

Oleyo wafers Cocoa 150g

bez DPH 479,04 Kč/balení

vč. DPH 550,90 Kč/balení

bez DPH 9,98 Kč/ks

Novinka
Oleyo wafers Hazelnut 150g

Oleyo wafers Hazelnut 150g

bez DPH 479,04 Kč/balení

vč. DPH 550,90 Kč/balení

bez DPH 9,98 Kč/ks

Novinka
Oleyo wafers Coconut 150g

Oleyo wafers Coconut 150g

bez DPH 479,04 Kč/balení

vč. DPH 550,90 Kč/balení

bez DPH 9,98 Kč/ks

Golda wafers Hazelnut 175g

Golda wafers Hazelnut 175g

bez DPH 199,60 Kč/balení

vč. DPH 229,54 Kč/balení

bez DPH 9,98 Kč/ks

Golda wafers Cocoa 175g

Golda wafers Cocoa 175g

bez DPH 199,60 Kč/balení

vč. DPH 229,54 Kč/balení

bez DPH 9,98 Kč/ks

Golda waffers Vanilla 175g

Golda waffers Vanilla 175g

bez DPH 199,60 Kč/balení

vč. DPH 229,54 Kč/balení

bez DPH 9,98 Kč/ks